BÁO CÁO
VỀ HÀNH VI
ĐÁNG NGỜ
Hướng dẫn Tham khảo nhanh dành
cho các Công ty Dịch vụ Tiền tệ
Vietnamese
2007
Hệ thống Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính
Bộ Tài Chính, Hoa Kỳ
Washington, DC
RỬA TIỀN
Tại sao Bạn Cần phải Lưu giữ Hồ sơ và Đệ trình Báo cáo

Khi bọn tội phạm muốn che giấu hoặc ngụy tạo nguồn gốc số tiền bất hợp pháp của chúng bằng cách chuyển số tiền đó thành những khoản ngân quỹ có hình thức hợp pháp, quá trình đó đ˝ợc gọi là “rửa tiền.” Hàng năm, tội phạm rửa tiền cố gắng che đậy nguồn gốc khoản tiền bất hợp pháp của chúng bằng cách chuyển hàng trăm triệu đô-la Mỹ thông qua các tổ chức tài chính, kể cả các công ty dịch vụ tiền tệ (MSB).

Rửa tiền dễ dàng thành công nhất khi bọn tội phạm tránh để lại “dấu vết giấy tờ” về những giao dịch có thể liên hệ số tiền với hành vi tội phạm của chúng. Cơ quan thi hành luật pháp có thể lần theo “dấu vết giấy tờ” này từ những báo cáo và hồ sơ của các tổ chức tài chính.

Bằng cách tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ liên bang và báo cáo, bạn có thể giúp cơ quan thi hành luật pháp ngăn chặn bọn rửa tiền cao chạy xa bay với số tiền bất chính của chúng.

Để biết thêm thông tin về báo cáo hành vi đáng ngờ, hãy truy cập trang web www.msb.gov.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo cuốn sách của chúng
tôi có tiêu đề “Các Yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng:
Hướng dẫn Tham khảo Nhanh cho các Công ty Dịch vụ Tiền tệ.”

“Hành vi Đáng ngờ” là gì?

Hành vi đáng ngờ là bất kỳ giao dịch hay phương thức giao dịch nào đã được thực hiện hoặc đang cố được thực hiện mà bạn biết, nghi ngờ và có lý do để nghi ngờ là đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Liên quan đến số tiền từ hành vi phạm tội.
 • Được dàn xếp để né tránh những yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, thông qua biện pháp cơ cấu lại hoặc những biện pháp khác.
 • Không phục vụ mục đích kinh doanh hay bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác và những thực tế hiện có không thể đưa giải thích hợp lý nào cho giao dịch đó.
 • Liên quan đến việc lợi dụng công ty dịch vụ tiền tệ để tạo điều kiện cho hành vi phạm tội.

Những trường hợp ví dụ về Hành vi Có thể Đáng ngờ

1. Một khách hàng sử dụng thẻ căn cước giả hoặc nhiều thẻ căn cước vào nhiều lần khác nhau (họ tên, địa chỉ hoặc số thẻ căn cước có thể khác nhau).

2. Hai khách hàng trở lên sử dụng cùng một thẻ căn cước hoặc những thẻ căn cước giống nhau (ảnh và họ tên có thể khác nhau).

Để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập trang web:
www.msb.gov

Cơ cấu lại

Việc dàn xếp một giao dịch để né tránh khả năng dẫn đến một yêu cầu về báo cáo hay lưu trữ hồ sơ được gọi là “biện pháp cơ cấu lại.” Cơ cấu lại là hành vi tội phạm liên bang và bạn phải báo cáo về hành vi này bằng cách đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ (SAR).

Ví dụ:

1. Khách hàng phân chia một vụ giao dịch lớn thành hai hoặc nhiều giao dịch nhỏ hơn.

Một người đàn ông muốn tiến hành một vụ giao dịch có giá trị khoảng 12.000 đô-la tiền mặt. Tuy nhiên, khi biết rằng giao dịch tiền mặt có giá trị trên 10.000 đô-la yêu cầu phải đệ trình Báo cáo Giao dịch Tiền tệ, anh ta quyết định thực hiện hai vụ giao dịch và mỗi giao dịch có giá trị 6.000 đô-la.

2. Một vụ giao dịch lớn được chia thành hai hoặc nhiều vụ giao dịch nhỏ hơn và được hai hoặc nhiều người tiến hành.

Một người phụ nữ muốn chuyển một khoản tiền trị giá 5.000 đô-la. Tuy nhiên, khi biết rằng chuyển tiền từ 3.000 đô-la trở lên yêu cầu phải lưu trữ hồ sơ chuyển tiền, bà ta quyết định chuyển 2.500 đô-la và nhờ bạn của bà ta chuyển tiếp 2.500 đô-la còn lại.

Báo động đỏ

Một số nhân tố tiềm tàng hay còn gọi là “báo động đỏ” để báo hiệu một hành vi hay giao dịch nào đó có thể đáng ngờ. Việc quan sát một “báo động đỏ” có thể dẫn đến một số câu hỏi như:

 • Số tiền của vụ giao dịch có quá lớn một cách bất thường đối với một khách hàng thông thường hoặc đối với MSB hay không?
 • Khách hàng đó có thực hiện những giao dịch tương tự một cách thường xuyên hın bình thường hay không?
 • Dạng giao dịch đó có vẻ khác thường hơn đối với khách hàng đó hay MSB hay không?

Ví dụ

 • Khách hàng sử dụng thẻ căn cước giả.
 • Hai hoặc nhiều khách hàng sử dụng thẻ căn cước giống nhau.
 • Khách hàng thay đổi giao dịch sau khi biết rằng anh/cô ta phải trình thẻ căn cước.
 • Khách hàng cố ý tiến hành các vụ giao dịch với giá trị ngay ở dưới mức yêu cầu cần phải báo cáo hoặc lưu trữ hồ sơ.
 • Hai hoặc nhiều khách hàng cố ý né tránh các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, sử dụng hai hoặc nhiều địa điểm hoặc người thu ngân khác nhau của MSB trong cùng một ngày để chia nhỏ vụ giao dịch thành hai hoặc nhiều giao dịch.
 • Nếu khách hàng thực hiện một hành vi phạm tội rõ ràng - chẳng hạn như đề nghị đút lót hoặc thậm chí thừa nhận hành vi phạm tội - luật pháp yêu cầu bạn phải đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ nếu hành vi đó liên quan đến tổng số tiền hoặc tổng giá trị tài sản trên 2.000 đô-la.
Hãy ghi nhớ…
 • Thời hạn cuối cùng. Bạn có 30 ngày để đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ sau khi bạn biết được bất kỳ giao dịch, phương thức giao dịch hay hành vi nào đáng ngờ nào mà bạn cần phải báo cáo.
 • Trách nhiệm pháp lý. Khi bạn báo cáo về hành vi đáng ngờ, luật pháp bảo vệ bạn khỏi trách nhiệm dân sự.
 • Vai trò của bạn. Pháp luật không yêu cầu bạn tố cáo khách hàng có hành vi phạm tội; pháp luật chỉ yêu cầu bạn đệ trình một Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ nếu bạn tin rằng hành vi đó là đáng ngờ và có giá trị từ 2.000 đô-la trở lên.
 • Tình huống khẩn cấp. Nếu một tình huống cần phải được chú ý ngay lập tức, bạn hãy liên hệ ngay với cơ quan thi hành luật pháp liên quan, sau đó đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ.
 • Bảo mật. Việc thông báo cho bất kỳ người nào dính líu đến giao dịch mà bạn đã đệ trình Báo cáo Hành vi Đáng ngờ là vi phạm pháp luật.
Những Yêu cầu đối với
Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ

Một số công ty dịch vụ tiền tệ - chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, mua bán hoặc đổi tiền - hay những công ty chuyên phát hành, bán ra hoặc thanh toán thư chuyển tiền hoặc chi phiếu du lịch - phải báo cáo về hành vi đáng ngờ liên quan đến bất kỳ giao dịch hay phương thức giao dịch nào có giá trị từ

 • 2,000 đô-la trở lên;
 • 5,000 đô-la trở lên đối với những công ty phát hành đang kiểm tra các chứng từ thanh toán.

Trong vòng 30 ngày sau khi biết được bất kỳ giao dịch nào đáng khả nghi và cần phải được báo cáo, bạn phải đệ trình Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ (SAR).

Làm thế nào để Báo
cáo về Hành vi Đáng ngờ

1. Ghi lại những thông tin liên quan đến Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ theo mẫu MSB (SAR-MSB) hiện được cung cấp tại trang web www.msb.gov hoặc gọi điện đến Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn của Cục Thuế Nội địa (IRS): 1-800-829-3676.
2. Nộp Báo cáo hoàn chỉnh về Hành vi Đáng ngờ đến:
Trung tâm Tin học Detroit
Chú ý: SAR-MSB
Hộp thư 33117
Detroit, MI 48232-5980.
3. Giữ một bản sao của báo cáo và bất kỳ tài liệu nào làm căn cứ trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp báo cáo.

Để trả lời những câu hỏi của bạn về các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) đối với báo cáo và lừu giữ hồ sơ, hãy truy cập trang web www.msb.gov.

Hoặc gọi điện tới :

Đường dây nóng của Trung tâm Tin học Detroit
1-800-800-2877

Đường dây hỗ trợ luật pháp của FinCEN
1-800-949-2732

Để đề nghị cung cấp miễn phí các tài liệu hướng dẫn
1-800-386-6329

Để đề nghị cung cấp các mẫu đơn BSA
từ Trung tâm Cung cấp Mẫu đơn IRS

1-800-829-3676

Tài liệu này là hướng dẫn chung về những yêu cầu theo
quy định 31 CFR Phần 103. Tài liệu này không thay thế quy định.

Campaign Against Financial Crimes